Kategori: ICE-BREAKER

Penyakit Rumah Tangga

Abu Ya’la Hizbul Majid Beberapa penyakit penyebab konflik dalam rumah tangga yang wajib dihindari ialah sbb. 1. Kapalan : Kagak patuh Al-Quran (anggota keluarga sering melanggar syariah). 2. Kutilan : Kurang tau ilmu pernikahan (kurang memahami hak dan kewajiban suami-istri, hak dan kewajiban sebagai orang tua dan anak, ilmu pengasuhan dan pendidikan anak). 3. Kurap