P3K di UKS

atau PPPK adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau terkena penyakit yang mendadak, sebelum mendapat perawatan dari dokter. P3K bertujuan untuk: melakukan pertolongan sementara yang tepat, mencegah timbulnya kondisi yang lebih parah bila terjadi kecelakaan, menyediakan pengangkutan yang baik jika diperlukan, serta mendidik siswa agar dapat bertindak baik dan

Fikih PDF

Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Secara harfiah dalam bahasa Arab,

China

Dunia terkejut ketika Lenovo yang di komandani para alumni China Academic of Science (C.A.S) mengambil alih raksasa komputer dari AS, IBM. Kemudian dunia semakin terkejut ketika China mampu menciptakan processor lebih hebat dari Intel sehingga China mandiri menghasil produk MRI berkelas dunia. Dan itu lahir dari dapur riset China Academic of Science. China enggak punya

Bahasa Indonesia vs Malaysia

Alasan kuat baru saja ditetapkan… kenapa bahasa Indonesia (ID) terpilih menjadi bahasa resmi ASEAN daripada bahasa Malaysia (MY) …… Cekidot 🙂 ID        : Beli 2 gratis 1 MY      : Beli 2 percume 1 (masak dikasi gratis bilang percuma) ID        : Kementerian Agama MY      : Kementerian Tak Berdosa (sumpe loo ?!) ID        :