P3K di UKS

p3katau PPPK adalah pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau terkena penyakit yang mendadak, sebelum mendapat perawatan dari dokter. P3K bertujuan untuk: melakukan pertolongan sementara yang tepat, mencegah timbulnya kondisi yang lebih parah bila terjadi kecelakaan, menyediakan pengangkutan yang baik jika diperlukan, serta mendidik siswa agar dapat bertindak baik dan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu latihan P3K sangat diperlukan agar si penolong tidak salah dalam bertindak.

Tags:,