Penulis: WildAnz

Bahasa Indonesia vs Malaysia

Alasan kuat baru saja ditetapkan… kenapa bahasa Indonesia (ID) terpilih menjadi bahasa resmi ASEAN daripada bahasa Malaysia (MY) …… Cekidot 🙂 ID        : Beli 2 gratis 1 MY      : Beli 2 percume 1 (masak dikasi gratis bilang percuma) ID        : Kementerian Agama MY      : Kementerian Tak Berdosa (sumpe loo ?!) ID        :

Kepemimpinan Situasional

Teori dari Paul Nersey dan Kanneth H. Blanchard ini menekankan pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan pengikut, dan merupakan perpaduan antara orientasi kepemimpinan (orientasi tugas ataupun hubungan manusia) dengan tingkat kematangan (kedewasaan) bawahan. Teori kepemimpinan situasional tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut. Terdapat lima kriteria untuk mengenali tingkat kematangan pengikut, yaitu: Kemampuan untuk

Teknik Berdiskusi

A. Hakekat Diskusi Diskusi adalah suatu proses tukar menukar gagasan di antara para peserta guna membahas, mengkaji, memperjelas dan atau memecahkan suatu persoalan. Diskusi adalah suatu metode yang lazim dipergunakan untuk tukar pendapat di antara peserta guna mencari jalan terbaik dari berbagai alternatif yang ditawarkan. Sebuah diskusi yang baik lazimnya memenuhi persyaratan berikut. Pertama, ada